Ці питання стали предметом обговорення під час інформаційно-роз’яснювального заходу, який провів ст. інспектор Головного управління Держпраці в в Одеській області Ігор Сорокін з працівниками Ренійської районної дитячої бібліотеки.

  Ігор Сорокін роз’яснив наступне. Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст регулюються Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII.
Законом визначено, що об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися.

          У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді.

У ст. 104 Цивільного кодексу України зазначено, що у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.

Питання, що стосуються врегулювання трудових відносин з працівниками підприємств, установ і організацій (далі – підприємства) при утворенні об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), вирішуються згідно з положеннями Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).
Відповідно до ч. 3 ст. 36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.
У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 4 ст. 36 КЗпП).
П. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» визначено, що у випадках зміни власника підприємства (установи, організації) чи його реорганізації (злиття з іншим підприємством, приєднання до іншого підприємства, поділу підприємства, виділення з нього одного або кількох нових підприємств, перетворення одного підприємства в інше) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 3 ст. 36 КЗпП).
Отже, при утворенні ОТГ  трудові відносини підприємств територіальних громад, які увійшли до складу ОТГ, не припиняються.

До графи 3 трудових книжок працівників вноситься тільки запис про перейменування підприємства  відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58.
Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1  ч. 1 ст. 40 КЗпП).

 

 

Прес-служба Головного управління