I. Для визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, та складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 підприємствам потрібно надати такі документи:

  1. Лист на ім’я начальника Головного управління Держпраці в Одеській області з проханням визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та скласти Акт .
  2. Штатний розклад з зазначенням назви структурного підрозділу, посади згідно Державного класифікатора України ДК 003:2010 з уточненням прізвища, ім’я та по-батькові працівників, кількості штатних посад з вказівкою кількості осіб (чоловіків і жінок), які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, згідно Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007р. № 246 (Додаток № 1);
  3. Лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (п.3.1 наказу МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»);
  4. Окремо надати перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників згідно дод. 5 наказу Міністерства охорони здоров’я від  21.05.2007р. № 246;
  5. Виписка з Єдиного Державного Реєстру;

Всі документи повинні бути підписані та завірені.

В листі підприємства необхідно вказати контакти уповноваженої особи, яка бере участь при визначенні категорії працівників.

II. Списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, складаються на підставі Акту визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду відповідно до п.2.3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

       Для погодження списків необхідно надати такі документи:

супровідний лист з проханням погодити списки;

— Списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам в 4-х примірниках;

— Копію Акту визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

 

III. Для підписання Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників необхідно надати:

— супровідний лист з проханням підписати Заключний акт;

— Заключний акт поточного року (в 6-х примірниках);

— копію Заключного акту попереднього медогляду;

— інформація про виконання заключного акту попереднього медогляду

конкретно за пунктами.

 

конт. тел. 705 13 69

 

Людмила Швець,

начальник відділу гігієни праці

та атестації робочих місць

за умовами праці

Головного управління